Szkolenia sygnalista – co powinieneś wiedzieć? Sprawdzamy!

Zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnaliście spoczywa na wszystkich pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz dotyczy podmiotów prywatnych i publicznych. Prawo dotyczące ochrony sygnalisty powinno zostać wprowadzone w podmiotach publicznych i podmiotach prywatnych zatrudniających powyżej 250 pracowników już 17 grudnia 2021 r. Podmioty prywatne 50+ na wprowadzenie wymagań mają dodatkowe 2 lata, czyli powinny być gotowe do 17 grudnia 2023 r. Limit pracowniczy nie obowiązuje w pewnych określonych podmiotach podlegających pod przepisy w zakresie działalności finansowych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa transportu.

Jak mogę zostać sygnalistą?

Zgłaszającym może zostać każdy pracownik oraz osoba powiązana z podmiotem w kontekście pracy. Sygnalista powinien mieć również pewność, że informacje, które przekazuje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia oraz informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Kolejny warunek, który sygnalista powinien spełnić, aby być chroniony zgodnie z prawem, to dokonanie zgłoszenia kanałem wewnętrznym, kanałem zewnętrznym lub ujawnienie publiczne.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek wprowadzić odpowiednie procedury i instrukcje, które regulują kwestie ochrony sygnalisty w podmiocie. Dodatkowo udostępnia swoim pracownikom i współpracownikom wewnętrzny kanał zgłoszeniowy, za pomocą którego można dokonywać zgłoszeń. Pracodawca zobowiązany jest również do udostępnienie wszystkim osobom zainteresowanym informacji o wprowadzonych rozwiązaniach. Informacje takie powinny być również dostępne w intranecie, na stronie internetowej czy na tablicy ogłoszeń na terenie zakładu.

Jak mogę zgłosić informacje o naruszeniu?

Informacje o naruszeniu przekazujemy za pomocą udostępnionego kanału zgłoszeniowego. W wiadomości zamieszczamy wszystkie informacje jakie posiadamy na temat naruszenia. Załączamy również wszystkie dowody. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przekazać dowodów udostępnionymi kanałami, przekazujemy je podczas osobistego spotkania. W terminie 7 dni od momentu wysłania wiadomości powinniśmy otrzymać potwierdzenie przekazania informacji. I w ciągu maksymalnie 3 kolejnych miesięcy powinniśmy otrzymać informacje zwrotną na temat działań następczych, które zostały lub zostaną wykonane.

Co w sytuacji kiedy pracodawca nie udostępnił kanału wewnętrznego?

Jeżeli podmiot nie udostępnił swoim pracownikom kanału wewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń, informacje o nieprawidłowościach należy przekazać zewnętrznym kanałem np. https://sygnalista24.info/. Obowiązek udostępnienia zewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń spoczywa na organach właściwych, czyli podmiotach publicznych, które z racji zakresu swoich obowiązków powinny przyjmować informacje o naruszeniach. Jak to zrobić znajdziesz na stronach internetowych tych podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *